שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - למי?

להשתמש במעשר כספים עבור גמ"ח

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ח טבת תשפ"ב
שאלה
אני רוצה להקים גמ"ח, האם מותר להשתמש בכספי מעשרות שלי כתרומה לקניות לגמ"ח? תודה רבה
תשובה
שלום וברכה. מותר לקנות ציוד לגמ"ח מכספי מעשר. מקורות: בספר הליכות שלמה (פסח ב' ב') נכתב בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל, שהתיר לקנות "קמחא דפסחא" ממעשר כספים, ובהערה (שם ג') מובא שאף שקיי"ל (ט"ז יו"ד רמ"ט סק"א) שאין לפרוע חוב גמור ממעשר כספים, מכל מקום כיון שבזמננו אין סדר גביה קבוע וגם אין סכום קבוע שנותנים, לא נחשב הדבר לחוב גמור, ולכן מותר לפורעו ממעשר כספים. ואף שיש שהחמירו בזה (שו"ת שבט הקהתי ח"א סיק קל"ז), מכל מקום בנידון שאלתנו, שמדובר על גמ"ח לזיכוי הרבים, שאין בו שום חיוב הלכתי, הדבר מותר לכל הדעות. ולא גרע מספרים שהתירו לקנות ממעשר כספים אף שהוא נהנה מהספר, ורק מידי פעם משאיל לאחרים (ט"ז שם וש"ך סק"ג בשם תש' המהר"ץ מץ), וכל שכן בנידון דידן. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il