שאל את הרב

  • הלכה
  • מה מותר לעשות בבית הכנסת?

להכנס ולצאת מפתח אחר - בבית כנסת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ז שבט תשפ"ב
שאלה
שלום כבוד הרב, האם יש מעלה בבית כנסת כאשר נכנסים מפתח אחד, לצאת בסוף התפילה מפתח אחר?
תשובה
שלום רב. יש בכך אף מצוה, שמראה שבית הכנסת חביב עליו. מקורות: ז"ל הגמ' במגילה (כט.): "ואמר רבי חלבו אמר רב הונא: הנכנס לבית הכנסת להתפלל מותר לעשות קפנדריא, שנאמר (יחזקאל מ"ו ט'): "ובבוא עם הארץ לפני ה' במועדים, הבא דרך שער צפון להתשחות - יצא דרך שער נגב". יש ראשונים שהבינו שדברי רב הונא הם המשך לדברי רב נחמן בגמ' שם, שאם אינו נכנס עבור מצוה, כגון כדי ללמוד או להתפלל, אין לעשות קפנדריה (קיצור דרך), דרך בית הכנסת, וכן לכאורה פשט דברי הגמ' שלפנינו. אולם הרא"ש (שם) וכן הרי"ף (ברכות סוף פרק ט') גרסו בדברי רב הונא "מצוה לעשותו קפנדריא", והיינו דוקא כשנכנס להתפלל, שיצא בסוף התפילה מפתח אחר. והטעם לכך מבואר בר"ן שם, משום שמראה בכך את חיבתו למקום. במג"א (קנ"א ו') הכריע כגירסת הרי"ף והרא"ש, שהרי כך מפורש בפסוק, ואף כתב שיש טעות סופר בדברי השו"ע, וצריך לגרוס "מצוה". בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il