שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עקרונות בקיום מצוות

נוי מצווה הוא מדאורייתא?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ה אדר א' תשפ"ב
שאלה
האם נוי מצווה זה מדאורייתא אוח מדרבנן?
תשובה
שלום וברכה, נוי מצוה הרי הוא בכלל הדור מצוה, ונחלקו הפוסקים האם זו מצווה מהתורה או מדרבנן. עיין שדי חמד מערכה ז כלל יב שדייק מספר חסידים (תתעח) שזו מצווה מהתורה, שכתב: " לא יעכב אדם את המצוה בעבור זה שאמרה תורה זה אלי ואנוהו..." אך הרא"ש (ב"ק א,ז) כתב שבספק ניתן להקל. וכתב הפלפולא חריפתא (ק) "דהדור מצוה מדרבנן". בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il