שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • פדיון הבן

פדיון הבן ע"י כהן נכה

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ה אדר א' תשפ"ב
שאלה
האם כהן נכה יכול לפדות?
תשובה
שלום וברכה, כהן בעל מום יכול לקבל את כסף הפדיון. הגמ' קדושין (נג.) כותבת "איש חולק ואפילו בעל מום". היינו שאפילו כהן בעל מום מקבל מתנות כהונה, ואפילו מתוך הקרבנות. ואף שהוא פסול לעבודה, ומתנות הכהונה הם כשכר על העבודה, כתב רש"י (שם) שאף הם עובדים בברירת העצים למערכה, ומפשיטים את עורות הקרבן ושוחטים. וכן מגיע להם מתנות כהונה. וכן כתב ערוך השולחן (שה,יב) בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il