שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

החתמת חוזה ללא היתר עסקה

undefined

הרב אביעד תפוחי

י"ב אדר א' תשפ"ב
שאלה
האם מותר כעורך דין להחתים חוזה מכר ללא היתר עסקה? של קבלן חילוני עם לקוח חילוני. תודה רבה
תשובה
שלום וברכה. אכן מקובל לכתוב בחוזה שאם הקונים יאחרו בתשלום אזי ישלמו קנס המתרבה ככל שהזמן עובר. דבר זה אסור באיסור ריבית וממילא אין היתר לכתוב הסכם כזה, וכפי שמבואר בגמרא (תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף עה עמוד ב)- ואלו עוברין בלא תעשה המלוה והלוה והערב והעדים וחכמים אומרים אף הסופר עוברים משום לא תתן ומשום אל תקח מאתו ומשום לא תהיה לו כנושה ומשום לא תשימון עליו נשך ומשום ולפני עור לא תתן מכשול ויראת מאלהיך אני ה'. מבואר שגם הסופר עובר באיסור זה, ובנידון דידן היינו עורך הדין. לכן יש להקפיד לכתוב היתר עיסקא, או לכל הפחות לציין בגוף החוזה שהוא נכתב עפ"י היתר עיסקא. ללא זה, אין לערוך להם חוזה מכר כזה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il