שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ברית

אם עשה ברית מילה בלילה

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ג אדר ב' תשפ"ב
שאלה
אם עשה ברית מילה בלילה, יצא או לא יצא בדיעבד?
תשובה
לשואל שלום, אין מלים את התינוק בלילה (שלחן ערוך יורה דעה סימן רסב סעיף א), ואם עבר ומל בלילה - יש אומרים שאין צריך להטיף ממנו דם ברית (בית יוסף סימן רסב; ט"ז סימן רסא סק"ב; שו"ת שבט הלוי ח"ה סימן קמז אות ז), ויש אומרים שצריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית (הגהות מיימוניות מילה פרק א; רמ"א סימן רסא, א; ערוך השולחן שם סעיף ה). בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il