שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חתונה ושבע ברכות

שבע ברכות בגרוש שנשא גיורת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ד אדר ב' תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה. האם גרוש שנשא גיורת בתולה אומר שבע ברכות כל שבעה?
תשובה
שלום רב. יש לומר שבע ברכות כל שבעת ימי המשתה. מקורות: מרן החיד"א (שו"ת חיים שאל ח"ב ל"ח) בשם הב"ח. ולכאורה יש להקשות, מדברי המחבר בחו"מ (סימן ו' סע' ח') שגיורת אפילה נתגיירה פחות מבת שלוש, הואיל ואינה בת ישראל הר"ז זונה ואסורה לכהן. וביאר שם הרא"ש שהדין כן אפילו שאכן שמרה עצמה, כיון שמתייחסים כך בכללות לאומות העולם, הואיל והגויים שטופי זימה. וראה בשו"ת יבי"א (ח"ז אהע"ז י"א) שמהרמב"ן משמע שהאיסור שם מדרבנן, אך הראב"ד חולק שאסור מהתורה מהפס': "בתולות מזרע בת ישראל יקח". ומכל מקום יש חילוק בין דין יחוס לכהן, שהחמירו בו חכמים מצד מעלה שעשו ביוחסין, משא"כ בנידון השאלה שהיא בטולה וחדשה עבורו, ויש לו שמחה בכך. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il