שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תנועות נוער

הפרדה בעזרא - המשך

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ"ז סיון תשס"ה
שאלה
תודה רבה על התשובה אך עדיין יש לי כמה שאלות: א. הרב כתב שההפרדה היא דבר יחסי. אך מהי ההפרדה שצריך מעיקר הדין (אם יש כזו)? ב. הרב כתב שכשהשו"ע אומר שצריך להתרחק כוונתו לפרטי ההלכות שמובאות בהמשך. לענ"ד מהשו"ע לא משמע כן, שהרי השו"ע אומר "צריך להתרחק מהנשים מאד מאד ואסור לקרוץ" וכו’. מזה שהשו"ע אומר ו-אסור משמע שזה דבר נוסף ולא פירוט (שאם זה היה פירוט לא היה צריך לבוא ו’). ג. בענין שאילת שלום, נראה שהרישא של השו"ע לא מדבר על שליח שהרי מיד אחרי זה הוא אומר "אפי’ ע"י שליח". ואדרבה, מזה משמע ששאילת שלום ישירה יותר חמורה מע"י שליח. ד. במה שכתב הרב שלא צריך לחיות בפחדים שמא היצר ישתלט וכו’ - החפץ חיים הביא משל לבעל עגלה שצריך כל הזמן לפקח על בהמתו ואסור לו להסיח דעתו אפי’ לרגע אחד. מזה משמע שכל רגע צריך לפקח ולפחד שמא ישתלט היצר. ה. בעניין ישיבות צוות מעורבות - הרי פשוט שבישב"ץ אפי’ אם זה הכרחי נגרם קירוב, וא"כ זה כן העמדה בנסיון שכן כך יהיה יותר קל להכשל.
תשובה
שלום וברכה: א. מצד הדין אין גדר מוחלט. כפי מה שאמרנו כל דבר שהוא מביא לקלות ראש או לקירבה רגשית הוא אסור. מה שמעבר לזה הוא מידת חסידות. בנוגע למידת חסידות צריך לשקול זאת לפי המקום השעה האדם והענין. ב. ההוראה "צריך להתרחק" היא הכלל והרוח של כל ההלכות שבאות לאחר מכן. אין גדר הלכתי כמה להתרחק. ג. אתה צודק שהנקודה אינה תלויה האם נעשה על ידי שליח או בפני עצמך. התכוונתי בדברי ששאלת שלום אסורה רק אם היא נעשית בצורה שנראה שיש קשר מיוחד בין היש לאישה. אולם אם במקרה הדם פוגש אישה מחזיר לה שלום משום שכך נוהגים כלפי כל אדם אין בכך איסור. וע' בספר חכמת אדם [כלל קכה סעיף ה'] שאם ברור ששאילת השלום היא התענינות במצב האישה לא משום הקשר המיוחד שיש בין האיש לאישה אלא רק כדי להתעניין במצבה וצרכיה הענין מותר. ד. יש משלים רבים והדרכות רבות אצל גדולי ישראל. מכל דבר צריך לללמוד ולדעת ליישם. אולם אין לקחת מאמר אחד ולעשות אותו כעיקר הכל. לשם כך צריך שימוש תלמידי חכמים שהם נותנים לנו את המידה הנכונה לכל דבר. ברור שיש גם צד של מידת זהירות קבועה. אולם באיזה מידה זה צריך להיות. האם זה במקום קטן במוח או במקום מרכזי. ה. כפי מה שאמרתי יש סיעתא דשמיא שאם באים רק לתועלת ולשם שמים לא יבוא האדם לכלל חטא. אם הניסיון האישי של האדם מלמדו שזה לא מועיל יש לשאול שאלה אישית. כל טוב. והיה ברוך על רצונתיך הטהורים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il