שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הכשרת כלים

הכשרת כלי זכוכית לפסח

undefined

הרב אביעד תפוחי

כ"ה סיון תשפ"ב
שאלה
שלום אנחנו אשכנזים. מעוניינת להכשיר צנצנות זכוכית לפסח. האם ניתן להכשיר גם מכסים? ייתכן שהצנצנות הכילו במהלך השנה גם מוצרים שהם חמץ גמור שהם חריפים (שום וכדו'). אני לא זוכרת מהבדיוק אחסנתי בכל אחת מהצנצנות. האם ניתן להכשיר אותן לפסח ואיך? תודה רבה
תשובה
שלום. א. אם השתמשתם בזה בחמץ קר בלבד אף אם החמץ חריף, הרי זה לא בולע ולכן צריך רק שטיפה. ב. אם החמץ היה מונח בתוך משקים בצנצנת במשך יממה (עשרים וארבע שעות), הצנצנת בולעת כדברי חז"ל 'כבוש כמבושל'. אך כיון שזו בליעה קלה יותר ניתן להכשיר באחד מהאמצעים הבאים: 1. אפשר להגעיל 2. אפשר למלות ולערות ג' פעמים (דהיינו למלא את הצנצנת במים אפילו קרים על כל גדותיו, וישהו בתוך הצנצנת עשרים וארבע שעות רצופין או יותר, ואח"כ לשפוך ממנו את המים ולמלא מים אחרים שישהו בתוכו עשרים וארבע שעות רצופות, ואח"כ לערות אותם ממנו ולמלא מים אחרים שישהו בתוכו עשרים וארבע שעות רצופות. ואין צורך ששלושת הפעמים הללו יהיו רצופים זה אחר זה). (שו"ע סימן תנ"א, סעיף כ"א). ג. אם השתמשתם בזה בחמץ חם, אפילו אם רק פעם אחת, הרי זה בלוע מחמץ וא"א להכשיר כיון שלדעת הרמ"א כלי זכוכית אינו יכול לפלוט, וכן לדעת הרמ"א הולכים לחומרא אף לפי מיעוט תשמישו (רמ"א סימן תנ"א, סעיף ו וסעיף כו.) ד. אם לא זוכרים האם היה שימוש בצנצנת לדבר כבוש – יש להחמיר ולנהוג כאילו ידוע שהיה כבוש כדלעיל. ה. אם לא זוכרים האם היה שימוש בצנצנת לדבר חם- יש להקל. כיון שאם לא זוכרים אזי יש להניח שזה לא השימוש הרגיל, וא"כ זה נתון במחלוקת שו"ע ורמ"א האם הולכים לפי רוב תשמישו או מיעוט תשמישו. ואמנם ציינתם שאתם אשכנזים ולכן כתבנו לעיל שיש לפסוק כרמ"א שהולכים לפי מיעוט תשמישו להחמיר, אך כאן יש שתי סיבות להקל: 1. יש לומר שכיון שאם נחשוש למיעוט תשמישו (ע"י דבר חם) לא נוכל להכשיר את הכלי, הרי זה כדיעבד שהרמ"א פסק בו שהולכים לפי רוב תשמישו (כף החיים תנ"א ס"ק קח). 2. כיון שהכלי אינו בן יומו, החשש לבליעה בו הוא חשש דרבנן וספיקו לקולא. אמנם למעשה כל שאפשר בקלות לקנות כלי אחר, כך יש לעשות (כף החיים שם).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il