שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

קבלן איטום שחרג מהצעת מחיר ללא רשות

undefined

הרב יהודה אודסר

א אייר תשפ"ב
שאלה
אנחנו בניין בירושלים שקיבל הצעת מחיר כתובה מקבלן איטום, באמצע העבודות עדכן אותנו הקבלן כי לאחר שכלול נוסף הוא מעלה את המחיר בעוד 5 אלף של מהצעה המקורית בגלל כל מיני סיבות שהוא לא לקח בחשבון .כל זה נעשה ללא אישור של בעלי הדירות בבניין ועכשיו הוא לא מוכן להמשיך את העבודה עד שנשלם לו תוספת. האם הוא צודק וצריך להוסיף לו כסף או שאין לנו שום חובה והוא חייב לסיים את העבודות כמו שסוכם בהצעה המקורית?
תשובה
אין אפשרות לפסוק ללא שמיעת הצדדים וטענותיהם אבל נוכל לתת קווים עקרוניים וללמד תורה. בדיני שכירות פועלים מופיע דין בפוסקים (הגהות כנסת הגדולה -בית יוסף סימן של"ב, אות א) שאם אדם פסק עם הפועל סכום מסויים והוא הסכים והתחיל במלאכה אינו יכול לדרוש סכום גדול יותר גם אם טוען שעשה מלאכתו יפה וטובה יותר ממה שהתחייב. וכתבו האחרונים שאף אם הוברר שטעה בהערכה והיו לו הוצאות גדולות יותר משמחשב הדין כך (פתחי חושן שכירות פועלים, פרק ח, סק' ב). אמנם אם נולדה סיבה שלא היתה ידוע בשעת הצעת המחיר או שהבעלים (השוכרים מזמיני השירות) ידעו על צורך מסויים והסתירו זאת מן הפועל יש מקום לתבוע תוספת זאת. כמו כן במידה ולבסוף מוכיח הקבלן שהמלאכה שעשה שווה יותר, יש מקום לתבוע תוספת מדין יורד ולשלם מה שההנהו (פתחי חושן שם. הערות ל"ד/מ)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il