שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

תפילין של ראש

undefined

הרב דוד חי הכהן

ה כסלו תשס"ג
שאלה
מה המקור והמשמעות של השין עם ארבע ראשים בתפילין של ראש?
תשובה
נזכר במסכת שבת (פרק שני) כי השין של תפילין הם הלכה למשה מסיני, ומסגנון דברי הבית יוסף נראה שגם צורת השין בין ארבע יודים בצד אחד ושלשה בצד שני גם הוא הלכה למשה מסיני. על משמעות מספר היודים שבשין נכתבו ביאורים אחדים בדברי המג"א והט"ז, הפשוט שבהם הוא שהשלשה יודים רומזים לשלשת האבות וארבעה יודים לארבעת האמהות. כי כידוע ענין התפילין מבטא את סגולת ישראל וקדושתם המיוחדת שנתייסדו על ידי האבות והאמהות הקדושים. יש עוד פירושים אחרים על דרך הרמז והסוד, אבל שהזכרתי את הפשוט שבכולם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il