שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

תודה כבוד הרב על התשובה

undefined

הרב חיים שריבר

ט אייר תשפ"ב
שאלה
בטעותי לא דייקתי והחסרתי בשאלה אז אחדד את הכוונה.. לפי איזה רוב מוסיפים שניים וגומרין בשבעה לפי הרמב"ם ברוב שאומר שנה מעוברת (כלומר שלושה אומרים מעוברת) לפי ר"ב מברטנורא ברוב שאומר שנה לא מעוברת. שניהם חותמים את פרושם בהלכה כרבן שמעון בן גמליאל איך יתכן הדבר והלוא דעותיהם שונות
תשובה
שלום בפירוש המשניות לרמב"ם נכתב שאם שנים אומרים שהשנה צריכה עיבור ושלושה אומרים שאינה צריכה מוסיפים עליהם עוד שניים. ואילו בדברי הרע"ב נכתב שאם שנים אומרים שהשנה צריכה עיבור ושלושה אומרים שאינה צריכה בטלו שניים במיעוטן, ורק במקרה ההפוך שנים אומרים שהשנה לא צריכה עיבור ושלושה אומרים שהשנה צריכה מוסיפים עליהם עוד שניים. הפרשנים מעירים שדברי רע"ב הם על פי הגמרא בסנהדרין דף י/ב. וכך גם פסק הרמב"ם בהלכות קידוש החודש פרק ד' הלכה י'. וכנראה נשמטו מפירושו של הרמב"ם על המשנה מספר מילים והדין הוא כפי דבריו בהלכות שהם כשברי הרע"ב. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il