שאל את הרב

  • הלכה
  • גדולי ישראל ורבנים

איך עובדים כללי פסיקת ההלכה

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ט"ו אייר תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה כבוד הרב, הייתי שמח שתסביר לי איך עובדים כללי פסיקת ההלכה, אילו כללים מוסכמים על כולם? מי יצר את כללי פסיקת ההלכה? האם הם מסורת ממשה או נוצרו על ידי חכמי ישראל במשך הדורות? איני מדבר על כללי הדרשה כמו למשל 13 מידות שהתורה נדרשת בהם למרות שהייתי שמח אם הרב יפנה אותי לספר או למאמר שמסביר את ההיגיון הפנימי שלהם ומתי נוצרו ומידת השימוש של חז"ל בהם וכיו"ב, אני שואל בשאלתי על שני סוגים של כללים הסוג הראשון הוא הכרעת הלכה למשל "יחיד ורבים הלכה כרבים" אילו כללים מהסוג הזה מוסכמים על כולם ואילו שנויים במחלוקת? ואם הם שנויים במחלוקת כיצד אנחנו יודעים לפי מי ללכת? אילו מהכללים הם תלמודיים אילו מהראשונים ואילו מהאחרונים? האם הראשונים והאחרונים יצרו כללים חדשים מעצמם או שכללו את הכללים התלמודיים? כיצד יודעים את סדר החשיבות בין הכללים? כשיש התנגשות בין כללי פסיקה איזה כלל חשוב מהשני. והסוג השני שאני שואל הוא בנושא חשיבות הפוסק לפי מה שלמדתי יש כל מיני שיטות על פי איזה פוסק הולכים הגר"ע יוסף זצ"ל המשיך בדורנו את העניין של הולכים אחרי הוראות מרן(השו"ע) אבל מנגד הוא גם פסק במקומות מסוימים לפי המקובלים כנגד דעתו של השו"ע, ואצל יהודי צפון אפריקה יש חשיבות מרובה למנהג גם אם הוא סותר את הוראות השו"ע כי הם סומכים על רבותיהם שהסכימו למנהג זה בדורות עברו, ואצל האשכנזים יש כאלה שאומרים שהולכים לפי המ"ב ואחרים שאומרים לפי ערוה"ש וחלק לפי קצוש"ע ולכל אחד יש את הפוסק שאותו הוא מחשיב, ולפעמים זה נראה שהדיון ההלכתי איננו כבר הלכתי אלא דיון של שמות איזה רב גדול יותר מרב אחר ואם בעיניי הרב הזה גדול מהרב האחר אלך לפיו ולא אתייחס לגופן של טענות ועוד שאלה אחרונה מהם יחסי הכוחות של פוסק הלכה בין שיקול דעתו לבין הוראותיהם של גדולי הדורות שעברו כדי להמשיך את מסורת הפסיקה בישראל המקובלת מדור דור, האם יש מסורת פסיקה אחת או שלכל אחד יש את מסורת הפסיקה שלו? אני יודע שהלכה זה לא מתמטיקה אבל אני בטוח שיש לה היגיון פנימי מסוים והייתי שמח ללמוד אותו יותר, אם הרב יוכל לענות לי בבקשה או להפנות אותי לספר או מאמר שעונה על שאלותיי, פניתי לרב כי הוא מומחה גדול בדבר כיוון שהוא היה מעביר במרכז שיעורים בנושא הזה בדיוק על דרכי פסיקת ההלכה, תודה רבה לכבודו, שיאריך הקב"ה שנותיך בטוב ובנעימים.
תשובה
ר' ערך הלכה באנצ' התלמודית עשה לך רב והסתלק מן הספק פנה לרב המקומי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il