שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מנהגי ימי הספירה

האם מותר להסתפר בליל ל"ג בעומר לצורך חשוב

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ז אייר תשפ"ב
שאלה
שלום הרב. האם יש אפשרות להסתפר בליל ל״ג בעומר, כלומר יום רביעי בלילה. יש לי צורך להסתפר עבור מפגש עסקים חשוב בחו"ל כדי למנוע הפסדים בחברה. תודה.
תשובה
שלום וברכה. כיוון שיש חשש להפסד, ניתן להקל להסתפר בליל ל"ג בעומר. מקורות: נחלקו הפוסקים מתי פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, וממילא נחלקו מאיזה יום ניתן להסתפר. דעת מרן השו"ע (תצ"ג ב') שמותר להסתפר ביום ל"ד, והרמ"א שם כתב שנהגו להקל מיום ל"ג בעומר, והמ"ב (שם סקי"א) הוסיף שיש אחרונים שמקלים להסתפר כבר בליל ל"ג בעומר, כיון שלשיטתם פסקו מלמות ביום ל"ב בעומר (שו"ע הרב שם ה'), ושמקצת היום ככולו מתחיל בלילה של ל"ג. יש לציין שממנהג המקובלים ע"פ האריז"ל שאין להסתפר עד שבועות, והטעם ע"פ סוד יאינו מצד האבלות. וכתבו הפוסקים, שאלו הנוהגים מנהגי אבלות בספירת העומר עד ר"ח סיון, יכולים להקל ולהסתפר בליל ל"ג בעומר (הלכות חג בחג ספירת העומר פ"ז בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל). כמו כן כתבו האחרונים שההיתרים להסתפר בחול המועד שייכים גם בספירה (ביה"ל ד"ה נוהגים בשם הפמ"ג). ואם כן כשיש צורך גדול בני אשכנז יכולים להקל להסתפר מליל ל"ג בעומר, ולסמוך על השיטה המקלה, שהרי הלכה כדברי המקל באבל ובפרט באבלות ישנה ולכן אם הדבר נצרך וחשוב בענייני עבודה וכדומה, ובפרט אם יש חשש להפסד כספי ניתן להקל (ראה שו"ת אגרות משה ח"ד סי' ק"ב), וגם בני ספרד יכולים להקל בשעת הדחק. ולגבי התרת נדרים נראה בפשטות שיש לסמוך על ההתרת נדרים של ערב ר"ה, וכפי שכתבו מעין זה מרנן הגרש"ז אויערבך והגרע"י יוסף זצ"ל. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il