שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת הדרך

תפילת הדרך למי שצולח את הכינרת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ג אייר תשפ"ב
שאלה
ערב טוב הרב אני מכיר מישהו שעושה את צליחת הכנרת. האם הוא יכול לומר תפילת הדרך ומתי?
תשובה
ערב מבורך! א. צריך לומר תפילת הדרך. ב. לפני שנכנס למים. מקורות: א. לשון הגמ' בברכות "כל היוצא לדרך צריך להתפלל... עד פרסה", וכיון שיש יותר משיעור 4 ק"מ ודאי שצריך לברך (רוחב הכינרת 12 ק"מ), שהרי אין חילוק בין הולך בספינה להולך ביבשה (לשון המ"ב סי' ק"י סק"ל), ולא גרע שחיה משיט בספינה, ואף יש בכך יותר סכנה, ובמקום סכנה רבים נהגו לברך אף בפחות מפרסה. ב. דעת הט"ז שניתן לברך בתוך העיר לפני שיצא לדרך, כיון שגמר בדעתו לצאת, אולם לרוב הפוסקים, זה בדיעבד, ולכתחילה יברך אחרי שיצא מהעיר (מ"ב ס"ק כ"ט). בנידון השאלה כיון שלא ניתן לברך בשחיה, יש לסמוך על הט"ז או לומר תפילת הדרך בשומע תפילה, וכדלקמן. יש לציין שיש חילוקי מנהגים בעניין הזכרת שם ה' בתפילת הדרך, דעת הגר"מ אליהו זצ"ל שאין להזכיר שם ה' אלא יאמר תפילת הדרך בשומע תפילה, דעת מרן היבי"א שרק אם יש 72 דק' יש לברך (בצליחת הכינרת ודאי שיש), ובני אשכנז נהגו לברך בכל יציאה לדרך שיש בה 4 ק"מ, ואף בפחות מכך אם הדרך מסוכנת. ברכה והצלחה, להרחבה ומקורות בדיני תפילת הדרך
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il