שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • הדף היומי וסיום לימוד ומסכת
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
שלום לכבוד הרב בהמשך לשאלת החבר (שבעזרת השם יגדיל תורה ויאדירה, יזכה ללכת מחיל אל חיל וימשיך בדרך העולה בית-אל, וברכות עד בלי די).. האם הסעודה חייבת בלחם?
תשובה
שלום וברכה! בכמה מקורות רואים שאין חיוב לאכול לחם בסעודת סיום מסכת. כך למשל, בעניין סעודת סיום מסכת בתענית בכורות, כותבים כמה פוסקים שהנוכחים שם יכולים להסתפק באכילת מיני מזונות או אף בשתיית יין, ובזה הם נחשבים כמשתתפים בסעודה ונפטרים מן התענית (עיין שו"ת תשובות והנהגות א', ש; קיצוש"ע ילקוט יוסף ת"ע, יא; פסקי תשובות ת"ע, יא). וכן יש שכתב שאפשר להשתתף בסעודת סיום מסכת בתשעת הימים ולאכול שם בשר ויין גם אם אין אוכלים לחם (פסקי תשובות תקנ"א, הע' 204). וכך רואים בכמה מקומות באופן כללי, שניתן לקיים סעודת מצוה גם ללא אכילת לחם: הגמרא (פסחים מ"ט א) עוסקת באדם שהולך לסעוד סעודת מצוה בערב פסח ונזכר שלא ביער את חמצו. המשנ"ב (תמ"ד, כט) כותב שהמדובר הוא בשעה חמישית, זמן שבו אין אפשרות לאכול לא חמץ ולא מצה; דהיינו שהסעודה נעשית במאכלים אחרים ולא בלחם. ברמ"א (יו"ד רס"ה, יב) מגדיר את סעודת "שלום זכר" כסעודת מצוה; ואף על פי כן, כידוע המנהג הוא שאוכלים שם רק קטניות ומיני מזונות ולא סעודה ממש. במטה אפרים (תקצ"ו, ה) כותב שאם חלה ברית מילה בראש השנה, נוהגים שהאורחים אינם אוכלים שם סעודה ממש, אלא עושים קידוש ואוכלים מיני מאפה לשם סעודת מצוה. בילקוט יוסף (שובע שמחות, פדיון הבן, צו) כותב שאין חובה לאכול פת בסעודת פדיון הבן. ממילא, הוא הדין לסעודת סיום מסכת, שאין חובה לאכול בה לחם וניתן להסתפק בכיבוד אחר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il