שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • סדרי הדין והדיון

שינוי פסק בורר

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ב תמוז תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה! חתמנו בוררות בבית הדין לענייני ממונות, וניתנה ההחלטת הדיינים בעניין, וכחלוף כמה חודשים החליט המייצג את התובע שישנה טעות בהחלטת בית הדין, האם הוא יכול לכוף אותי לדון שוב בבית הדין?
תשובה
שלום וברכה, איני יודע מה הסיפור, אך באופן כללי לאחר שדין תורה נידון בבי"ד אחד אין אפשרות לחייב את הנתבע להדיין מול עוד בי"ד. מקור הדין: הרא"ש בתשובה כתב: "בית דין בתר בית דין לא דייקי", היינו, שבי"ד לא מקבלים את טענת המערער על פסק הדין, ובודקים האם בית הדין הראשון טעה. כלל זה הובא בסמ"ע ובש"ך (חו"מ י"ט ס"ק ג'). אך יש פוסקים שסייגו כלל זה (עיין פתחי תשובה סי' י"ט ס"ק ג). ואמרו שכיום יש דיינים שאינם בקיאים בדין תורה ויש חשש שטעו, ולכן יכול לערער לבי"ד אחר, אך אע"פ כן אינו יכול לחייב את הצד השני לבוא לפניהם אלא הם ישמעו דבריו ויודיעו לבי"ד הראשון שאם האמת כדבריו הדין אחרת. והבי"ד הראשון חייב לחזור בו אם באמת טעו. ואין להם להשתמט בטענה שכבר דנו ופסקו הדין, אלא צריך שהצדק והיושר יהא מגמת פניהם, ואם טעו יודו בטעותם ויגידו לכם לבוא לחתום מחדש על בוררות. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il