שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - ממה?

הפרשות תרו"מ מדרום לבאר שבע

undefined

הרה"ג דוב ליאור

א אלול תשס"ה
שאלה
כתוב בספר "מקור חיים השלם" מהרב חיים דוד הלוי זצ"ל (חלק ה, פרק ער, הלכה מ-מא) שתרו"מ היא רק בשטח עולי בבל ואם כן מספק אין להפריש בברכה על פירות או ירקות הבאים מדרום לבאר שבע או צפון מעכו וכל איזור בית שאן. האם למעשה כך נוהגים? (ואם כן,לדוגמא: אין לחקלאי גוש קטיף להפריש אף פעם בברכה על תוצרתם: זה נכון?)
תשובה
מאשקלון ודרומה לא כבשו עולי בבל אלא רק עולי מצרים. בתחום זה ישנה מחלוקת ראשונים, שהרמב"ם סובר שחייבים להפריש תרומות ומעשרות בברכה, והתוספות אומרים שלא צריך להפריש תרומות ומעשרות כלל. למעשה אנחנו מפרישים תרומות ומעשרות בלא ברכה. כמו כן, אין להפריש מפירות שגדלו שם לפירות שגדלו מאשקלון צפונה, מפני שיכול להיות שמפריש מן הפטור על החייב. וכן בצפון מעכו והלאה. ולענין בית-שאן אומרת הגמרא שרבי יהודה הנשיא פטר את בית-שאן. הראשונים נחלקו ממה בדיוק הוא פטר אותם, ולמעשה אנחנו מפרישים תרומות ומעשרות מאיזור זה ללא ברכה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il