שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - כללי

חיסכון מעשרות לבנית בית כנסת וכולל תורה

undefined

הרב עזריה אריאל

ח מרחשון תשפ"ג
שאלה
שלום, לפני שנה החלטתי להקים חשבון מעשר אצלי בחשבון הבנק, על שם "חשבון מעשר" שבוא אני מפריש בכל חודש 10% מההכנסות שלי. החשבון הזה מיועד לחיסכון כסף לבנית בית כנסת וכולל תורה. עליי לחסוך סכום מסוים ועד שלא אגיע לסכום הזה לא אוכל להשתמש בכסף, לפי ההכנסה הנוכחית שלי זה עלול לקחת לי בין 4-6 שנים. האם חיסכון מעשרות לבנית בית כנסת נחשב למעשרות?
תשובה
לשואל, שלום וברכה ויישר כוחך על הרעיון! נתינת מעשר הכספים למצוות אחרות מלבד צדקה שנויה במחלוקת. הרמ"א (יו"ד סי' רמט ס"א) פוסק: "ואין לעשות ממעשר שלו דבר מצוה, כגון נרות לבית הכנסת או שאר דבר מצוה, רק יתננו לעניים" (מהרי"ל הל' ראש השנה). אולם הש"ך (ס"ק ג) הביא דעה חולקת: "מהרש"ל והדרישה כתבו בשם תשובת מהר"מ דכל מצוה שתבוא לידו, כגון להיות בעל ברית או להכניס חתן וכלה לחופה וכהאי גוונא, וכן לקנות ספרים ללמוד בהם ולהשאילן לאחרים ללמוד בהם, אם לא היה יכולת בידו ולא היה עושה אותה מצוה - יכול לקנות מן המעשר". גם בפוסקים בדור האחרון אין תמימות דעים: החפץ חיים (בספרו 'אהבת חסד', חלק ב פרק יח סעיף א ובהגהה שם) כתב שנכון להחמיר ולייעד את הכסף לעניים בלבד, ואילו בציץ אליעזר (ח"ט סי' א פרק ה) הקל לייעד את המעשר גם למצוות אחרות, ובתנאי שאינן חובה אישית המוטלת על האדם. למעשה, מעיקר הדין מסתבר כדברי הציץ אליעזר, ונראה שזהו המנהג המקובל כיום להקצות ממעשר הכספים גם למצוות אחרות מלבד צדקה. בפרט הדבר נכון כשמדובר במצווה נחוצה שאין הרבה קופצים לתרום עבורה. מבחינה זו, הקמת בית כנסת חדש תלויה בשאלה מה הצורך בו. אם מדובר באזור שאין בו מספיק בתי כנסת וחסרים מקומות לתפילה - הרי זו מצווה חשובה. ואם מדובר על "עוד בית כנסת" - זו מצווה בדרג נמוך. לעומת זאת תחזוקה של מקום תורה היא דבר חשוב מאוד, הרבה יותר מהקמת בית כנסת. בירושלמי (שקלים פ"ה ה"ד) נאמרה מימרא חריפה, שמי שמשקיע בהקמת בית כנסת מפואר במקום בלימוד תורה עליו נאמר "וישכח ישראל עושהו ויבן היכלות" (הושע ח,יד). וכך הנחה בספר חסידים (סי' אלף לט) על פי הירושלמי: "מי שיש לו ממון לא יאמר אעשה בית הכנסת ובית המדרש, אלא יתן לצדיקים שיעסקו בתורה". לכן אני מציע לך לחלק את התקציב כך שרובו ישמש להחזקת אברכים צעירים ששוקדים על תלמודם בהתמדה ומתגדלים כתלמידי חכמים, וזהו מעשר כספים מהודר לכל הדעות. בהצלחה רבה!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il