שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

אם דיברתי בהבדלה יצאתי ידי חובה?

undefined

הרב דניאל קירש

כ"ח תשרי תשפ"ג
שאלה
אם דיברתי בזמן הבדלה יצאתי ידי חובתה?
תשובה
שלום וברכה, המדבר לא יצא ידי חובת אותה ברכה שדיבר בה. לכן אם לא דיבר בזמן ברכת ההבדלה עצמה אלא שדיבר בזמן ברכת הגפן, או בזמן ברכת בשמים או ברכת הנר - יצא ידי חובת הבדלה. אלא שאם דיבר בזמן ברכת הגפן ורוצה לטעום מהיין, הוא צריך לברך שוב ברכת הגפן לפני הטעימה. ואם דיבר בזמן ברכת בשמים או ברכת הנר אזי הוא צריך לברך עליהם שוב לאחר ברכת הבדלה (ראה מ"ב רצו, ס"ק לג, וסימן רצז סוף ס"ק יג). אם שח בזמן ברכת הבדלה והפסיד חלק מהברכה יש אומרים שרק החתימה מעכבת (הגרי"י פישר). יש אומרים שחייב לשמוע את תחילת הברכה, ההבדלה הראשונה והחתימה (הר צבי, הגרי"ש אלישיב). ויש אומרים שאף שלשת ההבדלות הראשונות מעכבות (דברי מלכיאל). ראה פסקי תשובות (רצו, סעיף ד הערה 31, ושם סעיף יד). כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il