500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 1912911


Varnish cache server

שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • גוי של שבת

שימוש בגוי בשבת במשלחת לפולין

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"א תמוז תשס"ה
שאלה
ברצוני לשאול 2 שאלות שקשורות למשלחת בה הייתי בפולין: א. האם מותר לבקש מגוי להעביר לנו מים ומזון בשבת למקום אחר בו נעבור במהלך הסיור בשבת? האם יהיה מותר להשתמש במוצרים הללו בשבת? ב. האם מותר לטלטל דברים בתוך המלון בו אנו שוהים, וזאת מתוך הבנה כי אין במלון עירוב חצירות?
תשובה
א. אסור לגוי לעשות מלאכה מדאורייתא בשביל ישראל בשבת, אבל מותר לו לעשות איסור דרבנן לצורך מצוה. לכן, אם הרשות שם היא רשות הרבים מדאורייתא, אסור לגוי להביא לכם את האוכל. אבל אם זו כרמלית בלבד, מותר לגוי להביא לכם אוכל אם זהו צורך מצוה, כגון: שהחלטתם לעשות שם סעודה שלישית. אבל אם המקום בו אתם מתכוונים לאכול הוא רחוק, והגוי צריך להגיע לשם בנסיעה במכונית, הגוי עובר על איסור תורה בשביל ישראל, והדבר אסור. ב. טלטול בתוך המלון אפשרי, רק אם בעל המלון ישכיר לישראל את המקומות בהם הישראלים מסתובבים, לדוגמא: המזדרונות, חדר האוכל וכדומה. ככלל, דעתי היא שאין לנסוע לפולין בשביל לראות את רשעותם של הגוים. דבר זה אינו נמנה בין הדברים שההלכה מונה כהיתרים ליציאה מארצנו הקדושה. ומה גם שבזמננו אפשר לראות בסרטים ובתמונות, ויש לנו מציאות משלנו בה אנחנו חיים את רשעותם של הגוים, וכל בן-תורה יודע ש"הלכה היא, בידוע שעשו שונא ליעקב". גם לדעות המתירות לצאת לכל דבר מצוה, פשוט הדבר שאין בזה שום מצוה.
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 1912912


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il