שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ברירה

תווית שעל החלה בשבת - המשך

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ה תמוז תשס"ה
שאלה
בהמשך לתשובת הרב בנודע לאיסור הסרת תווית שעל החלה בשבת רציתי לשאול: הרי קשה לומר שהתווית מעורבבת עם החלה. מדוע אם כן לא נתיר להסיר אותה בפני עצמה?
תשובה
יש בזה דעות, יש אומרים שהדיבוק גורם שהם מעורבים במקום החיבור, ולכן צריך להסיר את התווית עם מעט מהחלה, וגם החזו"א יסכים לכך (ולא ידרוש שיוציאו הרבה מהחלה, כי רק במקום הדיבוק יש תערובת). וכך ראיתי שכתב בספר אורחות שבת ג, סז. לעומת זאת בשמירת שבת כהלכתה ג, לא, והערה עג, עפ"י שביתת שבת שאין בזה דין בורר כי אינם מעורבים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il