שאל את הרב

  • כל השאלות

הניח חפציו ברשות הרבים האם מותר להזיקם?

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

כ"א כסלו תשפ"ג
שאלה
אדם הניח חפצים במדרכה ציבורית ללא רשות, אדם שעבר במדרכה הזיק אותם, האם חייב לשלם לבעל החפצים, או שבגלל שהניחם במקום ציבורי ללא רשות, אין חייבים לשלם לו?
תשובה
כתב השולחן ערוך חושן משפט סימן תיב: "המניח את הכד ברה"ר ובא אחר ונתקל בו ושברו, פטור, שאין דרך בני אדם להתבונן בדרכים". והוסיף ערוך השולחן בסעיף ב "דוקא בנתקל בו ושברו פטור, אבל אם שברו בידים חייב לשלם, דנהי דזה הניחו שלא ברשות, מ"מ אין לו לשבור בידים". העולה מדבריהם הוא שאם אדם נתקל בחפץ המונח ברשות הרבים בלי כוונה וגרם לו נזק, באופן כזה הנתקל אינו חייב לשלם, אך אסור לו להזיק לכתחילה. עוד מבואר שם שאם מדובר שהחפץ לא מאפשר לו לעבור ברשות הרבים, אפילו הזיקו בכוונה תחילה המזיק פטור.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il