שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תעניות
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
מה הסיבה לצום בעשרה בטבת, הרי היה מספר פעמים שהגויים עשו מצור על ירושלים ולא מציינים את הפעמים האלו?
תשובה
שלום וברכה החתם סופר בספרו תורת משה (ויקרא, דרוש לז' אדר, ד"ה כתו' בה"ג) שואל שאלה זו ואכן מציין שהיו עוד פעמים שהגויים עשו מצור לפני כן, כמו בימי פרעה נכה. הוא מוסיף על השאלה שהרי עד חורבן הבית היו עוד שנתיים וחצי, ויתר על כך - בה"ג מביא שאם צום עשרה בטבת היה יוצא בשבת - היו צמים בו (אך הב"י לא סובר כך. ראה בסימן תקנ, ג שהאבודרהם סובר כמו בה"ג והב"י שואל מהיכן לו), ומדוע לדבריו הצום שנקבע על תחילת המצור חמור יותר מצום תשעה באב שנקבע על החורבן עצמו! החתם סופר משיב שהיום שבו התחיל המצור בפועל הוא היום שבו ישבו בית דין של מעלה ודנו האם יש להחריב את הבית, ובאותו יום המקטרגים רבו ונגזר שהבית יחרב. על פי דברי חז"ל שבכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו ממשיך החתם סופר וכותב שבכל שנה בעשרה בטבת יושב בית דין של מעלה ודן האם הגיע הזמן לבנות את בית המקדש, ובכל שנה שעוברת הם גוזרים חורבן על בית המקדש. לכן כותב החתם סופר שצום עשרה בטבת היה דוחה את השבת ותשעה באב לא - תשעה באב תוקן על החורבן שהיה בעבר ואינו דוחה שבת, אך מטרת צום עשרה בטבת הוא לבטל את הגזירה על המשך חורבן הבית, וצום שכזה נחשב כמו עונג לנו וממילא דוחה שבת (כעין תענית חלום, שמותר להתענות בשבת מכיוון שהיא עונג לאדם). שנזכה בעז"ה לבטל את הגזירה הרב אריה מינקוב בשולי הדברים, ישנם שכתבו הסברים אחרים לשאלה זו: הבני יששכר (כסלו - טבת יד, א, א) שכתב שהחומרה הגדולה של צום זה היא בגלל שבו התחילה הפורענות ועל ההתחלה צריך להתאבל יותר מאשר על הפורענות עצמה, כשם שקבעו את הצום בתשעה באב ולא בעשירי באב למרות שרוב הבית נשרף בו. עיין שם. בשיחה בישיבת בית אל בעשרה בטבת הרב חיים כ"ץ הביא בשם הרב שלמה פישר זצ"ל שהסיבה היא בגלל מכירת יוסף שהייתה בסמוך לעשרה בטבת, אפשר להאזין לשיחה כדי לשמוע את החשבון.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il