שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תעניות

עשרה בטבת וקידוש לבנה

undefined

הרב דניאל קירש

כ"ה טבת תשפ"ג
שאלה
מדוע לא נדחה קידוש לבנה למוצאי עשרה בטבת. שאר הצומות נדחים מפני שבת. עשרה בטבת לא נדחה אילולא היה חל בשבת, מדוע אם כן לא דוחים את קידוש הלבנה למוצאי עשרה בטבת
תשובה
שלום וברכה, אין עניין דווקא לדחות את קידוש הלבנה למוצאי הצום. רק בחודש אב דוחים את קידוש הלבנה עד אחר תשעה באב משום שעד אז שרויים באבלות. וכן בעשרת ימי תשובה נוהגים לדחות את קידוש הלבנה למוצאי הצום משום שעד אז יש אימת הדין ואין שרויים בשמחה (רמ"א תכו, ב). אולם בטבת אין אימת יום הדין ולא שרויים באבלות. הרחבה: יש להוסיף שלעשות קידוש לבנה במוצאי צום זה בעיה משום שלא שרויים בשמחה. אולם למעשה מקדשים את הלבנה במוצאי יום כיפור משום ששמחים שיצאו זכאים בדין (רמ"א שם). ולדעת שאר האחרונים ניתן לקדש את הלבנה אף במוצאי תשעה באב (מ"ב ס"ק יא וראה שער הציון ס"ק ח). אולם אם אין סיבה מיוחדת עדיף שלא לקדש את הלבנה במוצאי צום. יש לציין שיש מקדשים את הלבנה לפני יום כיפור פן זכות אחד יכריע הכף לטובה [(ראה ביאור הלכה (שם ד"ה 'ולא קודם יום הכפורים'), ובאשי ישראל (פ"מ הע' נו)]. בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il