שאל את הרב

  • הלכה
  • שאר חלקי התפילה

עמידה ב-ובא לציון

undefined

הרב דניאל קירש

כ"ה טבת תשפ"ג
שאלה
שלום וברכה, שמעתי שמיוחס לרב קניבסקי זצ"ל שכיוון ש-ובא לציון הוא קדושה, היו שנהגו לעמוד. וכן שמעתי מאת המקובלים שכיוון ש-ובא לציון שיך לעולם הבריאה - יש לשבת. האם יש מנהג אותו כדאי לנהוג והאם יש הלכה בנושא זה למנהג ספרד (אשכנזי)? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום וברכה, שני המנהגים טובים ושרשם בקודש. למעשה יש לכל אחד לנהוג כמנהג מקומו. המנהג הרווח ברוב המקומות הוא לשבת. אצל בני ספרד ודאי שהמנהג לשבת. מקורות והרחבה: בכף החיים (נט, כ) כתב על פי הזוהר והאריז"ל שאומרים קדושה זאת דווקא בישיבה. וכן כתב ערוך השולחן (סוף סי' קלב). החזון איש היה נוהג לומר את הקדושה דוקא בעמידה. וביאר טעמו שאפשר שדינה כקדושה (ראה אשי ישראל כו, יג). הגר"ח קנייבסקי הקפיד כל חייו לעמוד כדעת החזון איש, וכך הורה בלדרמן ולכל שואל (כך מסר לי הרב מנחם הבלין משמשו בקודש של הגרח"ק). יש לציין שמובא באשי ישראל (כו, הערה ב) שהגר"ח קניבסקי כתב שיש לומר אשרי ובא לציון מלבד קדושה דסידרא בישיבה. מקור הדבר ברמב"ם (תפילה, ט, ה). עכ"ד. יש להעיר שמהרמב"ם שם נראה שלא עומדים גם בקדושה של 'ובא לציון'. ראה מה שדן בזה בשבט הלוי (ח"ו סי' יג). וכתב שהוא נוהג לעמוד, אבל סיים דעביד כמר עביד וכמר עביד. ראה בילקוט יוסף (קלב, ה) שכתב: "מנהגינו לישב בעת אמירת קדושת ובא לציון בשחרית, וכן במנחה של שבת, וכן ב''ואתה קדוש'' שאומרים במוצאי שבת. וכן ראוי לנהוג". כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il