שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת הטוב והמטיב ושהחיינו

קריטריונים לברכת שהחיינו על פרי חדש

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ו שבט תשפ"ג
שאלה
שלום וברכה, א. האם ברכת שהחינו על פרי חדש תלוית הפרי או האדם המברך. כלומר, אדם שלא אכל מעולם פרי האם יברך עליו שהחיינו בפעם הראשונה לאכילתו או שזה תלוי גם מתי הפרי גדל לראשונה? ב. האם בימינו שמשנים לעצים את טבע הגדילה וחלק מהפירות ניתן להשיג כל השנה, האם במקרה זה הולכים לפי הזמן הידוע של גדילת הפרי? ג. וכן לגבי פרי שגדל בחו"ל האם יש לברך שהחיינו כשנאכל לראשונה? האם משנה אם נאכל בארץ או במקום גדילתו (בחו"ל)? והאם משנה אם לקח זמן מקטיפתו עד שהגיע לארץ מבחינת זמן ברכת שהחיינו? יישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום רב לשואל היקר. א. ברכת שהחיינו היא על התחדשות הפרי לכלל בני המקום, ולכן גם אם אדם מסויים לא טעם את הפרי שנים רבות, אסור לא לברך, כיון שאצל כולם הפרי אינו חדש. ב. אם ניתן להשיג את הפרי כל השנה, אין לברך עליו שהחיינו, כיון שאין בו הנאת התחדשות. ג. בברכת שהחיינו, הולכים אחר מקום אכילת הפרי ולא אחרי האדם. ולכן בחו"ל, במקומות שיש פרי מסויים כל השנה או שמייבאים את הפרי כל השנה, אין לברך שהחיינו, אפילו לנוסע מארץ ישראל לחו״ל, ואצלו הפרי חדש. מקורות: א. כן כתב מרן בב"י (סי' רכ"ה) בשם רב שרירא גאון, ראה שו"ע וברמ"א (שם סע' ו'), ומ"ב (סקי"ח), בא"ח (ראה אות י'). ב. ראה שם, במ"ב (סקט"ו), ובבא"ח (שם). ג. כן פשוט ע"פ האמור, כיון שבאותו מקום אין התחדשות בפרי זה, ולכן זה משנה היכן הפרי נאכל. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il