שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • איך וכמו מי לפסוק הלכה?

לימוד תורה בלילה

undefined

הרב עזריה אריאל

ט אדר תשפ"ג
שאלה
שלום הרב, דוד המלך, רשב"י, הבעש"ט, האר"י הרח"ו ועוד רבים אמרו שחובה על כל יהודי ללמוד בלילה. איך זה שאין הלכה שמחייבת לימוד בלילה?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! בוודאי יש הלכה המחייבת כל איש מישראל ללמוד בלילה. כך כתב השולחן ערוך (יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמו סעיף א): "כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורים, בין בחור בין זקן גדול. אפילו עני המחזר על הפתחים, אפילו בעל אשה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר: והגית בו יומם ולילה (יהושע א, ח)". אינני יודע לאלו מקורות התכוונת. בכל אופן, ההלכה המחייבת לכלל ישראל נקבעת על פי התורה הנגלית ולא על פי תורת הסוד והחסידות. על דעת רבי שמעון בר יוחאי בעניין זה ראה תלמוד בבלי מסכת מנחות צט ע"ב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il