שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

מציאת שטרות ברחוב ליד הבית שלי

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"א אדר תשפ"ג
שאלה
היום בבוקר מצאתי 150₪ בשני שטרות, 100₪ ו50₪ מקופלים ביחד בצד המדרכה ולא היה אף אחד ברחוב חוץ ממני, האם אני אמור לנסות למצוא את בעל הכסף או לעשות משהו אחר עם הכסף, אני רוצה להוסיף שאני גר ביישוב קטן וכולם מכירים את כולם ברחוב שבו אני גר
תשובה
שלום וברכה. מותר לך לקחת את הכסף לעצמך. מקורות: בגמ' ב"מ (כא:) מבואר שאביי הסובר שיאוש שלא מדעת הוי יאוש, מודה לרבא במעות שאבדו, כיון שאדם מתייאש מיד בסמיכות לנפילה, כדברי רבי יצחק בגמ' שם: "אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה". וכן נפסק בשו"ע (סי' רס"ב סע' ג'): "דבר שיש לתלות שבעליו הרגישו בו מיד כשנפל ממנו, או מחמת כובדו או מחמת חשיבותו ותמיד היה ממשמש בו ומרגיש כשנופל, הרי הוא של מוצאו, שהרי נתייאש מיד כשידע שנפל". ולכן אדם המוצא כסף ברחוב, ואין בהן או במקומן סימן, מותר למוצא לקחת את האבידה לעצמו. ולכאורה יש לעיין האם בימנו שרבים אינם מודעים לסכום המדוייק שיש להם בארנק, ולא מודעים לכך שנאבד להם כסף, לכאורה אין היתר לזכות לעצמו שהרי "באיסורא אתי לידיה", שהרי יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש (שו"ע שם). ואכן נחלקו פוסקי זמננו האם אדם מודע לכספו, ושמעתי בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל לחלק, שאדם אינו מודע למטבעות שנאבדו לו, ומאידך מודע לסכום השטרות שיש לו. למעשה כיון שאין סימנים באבידה כאמור, וכבר הרמת את האבידה, זכית בה (ראה שו"ע סי' ר"ס סע' ט'-י', וגם הרמ"א יודה בנידון זה, כיון שמדובר במקום שאינו משתמר). יש שהציעו גם בנידון שלנו, לכתוב בפנקס את סכום הכסף והמקום שבו הוא נמצא, כפי שכתבנו במקום אחר, ורק לאחר מכן יוכל להשתמש בכסף לעצמו, אולם לענ"ד נראה שניתן להקל להשתמש בכסף ללא מעשה זה, וכפי שכתבנו. ברכה והצלחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il