שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • קטניות

האם במיה נחשב קטניות בפסח?

undefined

הרב דניאל קירש

א ניסן תשפ"ג
שאלה
שלום לרב, האם במיה מותרת בפסח למי שלא אוכל קטניות? בתודה ובברכה, אהרן קופראק
תשובה
שלום וברכה, נחלקו הפוסקים בדבר. יש מחמירים משום שהבמיה שייך למשפחת הקטניות הירוקות. אולם פוסקים אחרים מקילים משום שהבמיה יותר דומה לקישוא ומלפפון שאף בהם יש זרעים, אבל הזרעים לא נאכלים מצד עצמם אלא מבשלים את כולו. למעשה ניתן להקל. מקורות והרחבה: הרב רווח כתב שהבמיה הוא קטנית מכיוון שהוא שייך למשפחת הקטניות הירוקות שהאשכנזים רובם ככולם מקפידים בזה. והמרוקאים למרות שלא אוכלים קטניות, אוכלים את הירוקות. עכ"ד. אולם הרב יהודה עמיחי כתב שהבמיה אינו קטנית מהטעם המובא למעלה. וכן כתב לי הג"ר יעקב אריאל שהבמיה אינו קטנית. הגר"ח אידלס כתב לי: "לא עונה על גזירת קטניות אך החמירו רבים גם בדומה, וכיון שאין בזה מסורת ,רוצה אפשר לכתחילה להקל". ויש לצרף את השיטה שמקילה לאכול קטניות ירוקות. כך כתב הדבר חברון (או"ח, סי' תצט, אות ה) שקטניות בתרמיליהן ושעועית ירוקה וכיוצא בזה מותר ואין בזה גזירת קטניות מכיוון שזה לא מידי דמידגן. והגר"מ פיינשטיין התיר שעועית ירוקה מטעם אחר, מכיוון שלא היה נמצא בזמן שגזרו על הקטניות לכן הוא לא נכלל בגזירת קטניות (שמועות משה סי' תנג, א). וראה בהליכות שלמה (פ"ד, הערה כו) שקטניות ירוקות נחשבים ספק קטניות (אף שלא היקל לאוכלם בפסח). כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il