שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • הדף היומי וסיום לימוד ומסכת
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
הי, אנו רוצים לעשות סיום מסכת כחלק משמחת הבר מצווה, האם ניתן לעשות טקס סיום מסכת על מסכת אבות (לדוגמא)? ואם כן האם יש נוסח סיום מסכת שונה מסיום מסכת גמרא? תודה
תשובה
שלום וברכה, מספר אחרונים דנו בשאלות מעין אלו, ומדבריהם נלמד לשאלתך, בשו"ת אגרות משה אורח חיים (א, קנז) דן בשאלה: "בדבר סיום למוד ספר מקרא אם נחשב סעודת מצוה"? ותשובתו: "...אף למוד בעיון הספרים של תורה שבכתב נמי יש להחשיב הסיום סעודת מצוה דהא מצינו דלאו דוקא סיום מסכת ללמד אלא כל מצוה שנמשכה משך זמן נמי יש שמחה...". היינו שאם הלימוד נמשך זמן והוא שמח מכך שהוא סיים ספר ניתן וראוי לעשות על סעודה לכבוד הסיום. ובשו"ת בצל החכמה (ד, צט) האריך בזה והביא מספר תשובות שדנו בזה, ולבסוף מכריע שניתן להקל לבכור לעשות סיום על מסכת במשנה ולאכול בערב פסח. וכן כתב בפסקי תשובות או"ח תע, ט - "אמנם מסכת משניות וספר נביא ההיתר הוא רק כשהלימוד לפי תומו ונמשך איזה זמן, אבל אם לומד תוך איזה שעות במיוחד כדי לעשות סיום בער"פ (אף אם לומד עם המפרשים) אין לעשות ע"ז סיום וסעודת מצוה אם לא בשעת הדחק". ולענ"ד הדבר תלוי בגודל השמחה שיש למסיים, ואין להשוות ילד שסיים מסכת לבחור ישיבה. לגבי נוסח הסיום תמצא במשניות מהדורת הרב 'קהתי' בסוף כל סדר. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il