שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • הדרכות בעבודת ה'

לשאול באיגרות קודש

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ח כסלו תשס"ג
שאלה
האם מותר לפתוח איגרות קודש ולשאול את הרבי מלובביץ' שאלות בתחומים שונים, וכן לקבל ברכות שונות?
תשובה
בברכי יוסף (יורה דעה קעט) מובא בשם כמה גדולים שמותר ליטול עצה מהתורה: כאשר היו מסופקים בדבר אם לעשותו אם לאו, היו נוטלים חומש או תנ"ך ופותחים אותו, רואים בראש הדף מה הפסוק וכפי מה שמראה הפסוק היו עושים, ע"ש. ואולם בבית מדרשנו לא שמעתי על הנהגות כאלה, אלא מתבוננים בשכל על פי התורה והולכים על פי היגיון של תורה, ולא על פי הדרכות סגוליות.