500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 1449485


Varnish cache server

שאל את הרב

  • הלכה
  • משקאות

דם שלי אסור בבליעה?

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ב אלול תשס"ה
שאלה
לאחר עקירת שן יצא לי דם מהחניכיים. לפי המלצת הרופא בליעת דם החניכיים מזרז את סגירת הפצע. האם דם זה מותר או אסור? בלא כוונה חלק מהדם נבלע. האם לחכות לאכילת חלב כמו בין בשר לחלב? כמו כן אם יש פצע בשפתיים שאלול לדמם בעת אכילה, האם להמנע מאכילת דברי חלב?
תשובה
דם אדם אינו בכלל איסור אכילת דם מן התורה, אלא רק מדרבנן. ורבנן אסרו את אכילתו רק כאשר הדם פירש מהגוף. לכן אין הבדל בין פצע הנמצא בשיניים לפצע הנמצא בשפתיים, כל זמן שהדם נשאר בתוך הפה, מותר לבלעו. כמו-כן אין בדם זה איסורי בשר בחלב.
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 1449486


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il