שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות
קטגוריה משנית
  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות
undefined
שאלה
מה הסיבה שרבי עקיבא אמר שאם יתנו לו תלמיד חכם ינשכנו נשיכת חמור?
תשובה
המהרש"א (פסחים מט:) מסביר שאין הכוונה שינשוך אותו ממש אלא כדרך המתרגזים שחורקים בשיניים ונשיכת חמור הכוונה שמתכוון להרע לו מאוד. לפי דברי התוספות (כתובות סב:) הסיבה לכעסו של רבי עקיבא שהיה נראה לו שתלמידי החכמים מתגאים על עמי הארץ ושונאים אותם. המהר"ל מפראג נותן הסבר רעיוני לדברי רבי עקיבא. עם הארץ הוא ביטוי לחומר והתלמיד חכם מבטא את השכל, את הרוחניות. החומר מתנגד לרוחניות, כלומר, ישנו מתח קבוע בין הרצון להיות רוחני יותר לבין הצורך לעשות דברים גשמיים, ולכן כשרבי עקיבא היה עדיין קשור יותר לחומר שנא את תלמידי החכמים שמבטאים את הרוחניות. (על פי נתיב התורה פרק טו ונצח ישראל פרק לד)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il