שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

דיברו עלי לשון הרע - אני אענש?

undefined

הרב בנימין במברגר

י"א אלול תשס"ה
שאלה
בהלכות לשון הרע ישנה הלכה: 3 נענשים בלשון הרע: המדבר, השומע, וזה שדיברו עליו. מדוע זה שדיברו עליו גם צריך להיענש הרי הוא לא יודע והוא לא גורם שידברו עליו... זו לא אשמתו? האם כאשר אני שואלת את חברה שלי אודות חברה משותפת, למשל: מה היא עושה עכשיו? זה בעייתי מבחינת שמירת הלשון?
תשובה
א. אין כוונת מאמר חז"ל ששלושה אנשים מקבלים עונש משמים על לשון הרע אלא שלשון הרע גורמת לשלושה אנשים שימותו. ברכילות – השומע מה שחברו רוצה לעשות לו קם והורגו. גואלי הדם הורגים להורג, וגואלי הדם של שניהם הורגים את המספר שגרם למיתת קרוביהם. בלשון הרע – הנאמר עליו לשון הרע יהרוג את המספר. גואלי דמו יהרגו להורג, וגואלי שניהם יהרגו למקבל לשון הרע שעל ידי שגילה הדבר מתו שניהם. (רמב"ם הלכות דעות פרק ז הלכה ג וכסף משנה. חפץ חיים כלל ג סעיף א ובהג"ה) ב. מותר לשאול מה חברתך עושה עכשיו. אבל אם החברה הנשאלת עלולה להיסחף ולדבר דברים אסורים אין לשאול אותה משום אבק לשון הרע. (חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ט סעיף א)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il