שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת הדרך

תפילת הדרך על נסיעה קצרה

undefined

הרב אליעזר מלמד

א אדר תשס"ב
שאלה
האם אומרים תפילת הדרך על נסיעה שאורכת פחות זמן משבעים ושתיים דקות?
תשובה
קבעו חכמים שעל דרך שאורכה לפחות פרסה אומרים תפילת הדרך, ואם היא מסוכנת אף על פחות. פרסה היא לערך ארבעה ק"מ. ויש אומרים שכיום שנוסעים ברכב, יש לחשב לפי הזמן, ומהלך פרסה הוא כ- 72 דקות, וכך מסיק ביבי"א א, או"ח יג. אמנם לדעת רוב הפוסקים רק המרחק קובע ולא הזמן שאותה דרך אורכת. וכך כתב במ"ב קי, ל. והראייה לכך, שגם בעבר היו רוכבים על סוסים, ולא חילקו בין הליכה לרכיבה, הרי שחיוב התפילה נקבע לפי אורך הדרך. למעשה נראה שיש לברך על דרך של ארבעה ק"מ. ואין צריך לחוש כל כך לברכה לבטלה, מפני שלדעת ר"י אינה נחשב ברכה אלא רק תפילה, ולכן אין בה מלכות, וכדברי השו"ע ריד, א, שכל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה. אמנם יש חולקים על ר"י וסוברים שהיא ברכה. ומ"מ כיוון שלדעת רוב הפוסקים צריך לאומרה על דרך של ארבעה ק"מ, ובנוסף לכך עיקר הסכנות שיש כיום מפני תאונות דרכים, לפיכך יש לאומרה. ובנסיעות ביש"ע, במקום שיש חשש פיגועים, יש לאומרה על כל דרך שיש בה סכנה. עוד בנושא זה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il