שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • היחס למדינה ולצבא

לומר "ראשית צמיחת גאולתנו"?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ל אב תשס"ה
שאלה
בבית הכנסת שלנו הוחלט לאחר ההתנתקות להפסיק לומר בתפילה לשלום המדינה "ראשית צמיחת גאולתנו". והחליטו להשמיט מילים אלה של הברכה. היו כמה אנשים שהתנגדו לכך, אבל הרב והגבאים החליטו כי יש לשנות לאור המצב. 1) האם מותר לשנות תפילות בכלל? 2) האם לאור המצב וההתנתקות, ומן הסתם התנתקויות נוספות שיהיו ל"ע, האם המדינה עדיין בגדר ראשית צמיחת גאולתנו? 3) אם הפסק הוא להמשיך לומר ראשית צמיחת גאולתנו, כיצד יש להעביר זאת אל הרב מבלי לפגוע בכבודו? ואם אין לומר ראשית צמיחת גאולתנו מדוע אין פסק גורף וברור לכך?
תשובה
1.תפילות שנקבעו על ידי אנשי כנסת הגדולה אין לשנות. אבל תפילה שנקבעה על ידי חכמים בזמן הזה המביעה את הבקשות הדרושות לתקופה הזאת מותר לשנותה בהתאם למציאות. אם בלב אנו מבקשים שתקום ממשלה טובה זה גם מה שאנו צריכים לבקש בתפילה. ולא להתפלל על מה שאין אנו מעונינים בו דהיינו לברך את הממשלה הכושלת. 2. יש להבחין בין המדינה לבין הממשלה המדינה היא מציאות קיימת של שלטון יהודי ולא נכרי בארץ ישראל ואליה באים ומתקבצים היהודים מכל העולם. וקיבוץ גליות וישוב הארץ וגם מרכז התורה חזר להיות בארץ ישראל וזה בגלל הקמת המדינה שפתחה את השער לעליה לארץ ישראל. וכל זה בוודאי יש להגדיר כאתחלתה דגאולה. ואולם היחס לממשלה תלוי במעשיה ממשלה באה וחולפת כאשר היא ממלאה את יעודה אנו מברכים אותה וכאשר היא בוגדת ביעודה אנו מגנים אותה. 3. אנו שינינו את הנוסח ובמקום המילים שלח אורך ואמיתך לראשיה וכו' אנו אומרים "והעמד בראשה אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שונאי בצע." ונראה כי בנוסח זה נמשיך כי הוא מתאים גם אם תהיה ממשלה טובה.