שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • דרכי הגאולה

עד מתי אתחלתא דגאולה?

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י אלול תשס"ה
שאלה
הסבירו לי שלמרות תוכנית ההתנתקות אנחנו עדיין באתחלתא דגאולה, ותוכנית ההתנתקות היא סיבוך בתוך מהלך הגאולה. שאלתי היא עד מתי נגיד שזהו סיבוך בתוך תהליך, האם גם אם (תיאורטית) נגיע למצב שבו ישלטו גויים שלטון מוחלט בארץ ואנחנו נחזור לגלות, נאמר שזהו "סיבוך" בתהליך התחלת הגאולה?
תשובה
צריך לחלק בין הדברים. כל זמן שאנחנו בארץ-ישראל וחוזים בקיבוץ גלויות, ורואים את דברי חז"ל מתגשמים ש"אין לך קץ מגולה מזה" כאשר ארץ-ישראל פורחת, הרי נאמר שכל מהלך כזה הוא סיבוך בתהליך הגאולה, אבל מהלך הגאולה הכללי נמשך. ועל זה דרשו חז"ל את הפסוק בשיר-השירים "דומה דודי לצבי", שהגואל "נגלה ונכסה", כלומר: יש גם נסיגות בתהליך הגאולה. אבל אם יקרה חס ושלום שנחזור לגלות, נאמר שהזמן היה ראוי לגאולה ובעוונותינו פיספסנו את האפשרות הזאת. כך היה בזמנו של רבי עקיבא, שהיה נושא כליו של בר-כוכבא, ודימו הוא וכל חכמי דורו שהוא מלך המשיח, עד שהוא מת בעוונות וחזרו לגלות. לא כתוב שרבי עקיבא חזר בו, מפני שהזמן הזה אכן היה ראוי לגאולה, רק שהחמיצו אותו מפני ריבוי עוונות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il