שאל את הרב

קטגוריה משנית
undefined
שאלה
מה צריך לעשות עם מה שנשאר מנרות שבת? לפעמים נשארת שעווה או שמן ופתילות, צריך לגנוז את השאריות?
תשובה
את הנשאר מהנרות אפשר לזרוק לאשפה. המעוניינים להחמיר על עצמם יכולים לשים בשקית נפרדת ואותה לזרוק לאשפה, אך כאמור מעיקר הדין אין צורך בזה. הדברים מבוארים בספר שש"כ פרק מג סעיף מד הערה ריח בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל. הרחבה: יש הבדל בין תשמישי קדושה לתשמישי מצווה. תשמישי קדושה שבלו כגון תפילין ומזוזה צריכים גניזה. לעומת זאת תשמישי מצווה, כלומר חפצים שמקיימים בהם מצווה אך אין בהם קדושה מצד עצמם כגון ציצית או שופר או סוכה לאחר זמן המצווה, כל אלו מעיקר הדין אינם צריכים גניזה אך כתבו הפוסקים לכתחילה לא לזורקם לאשפה משום שאין זה כבוד למצווה שנעשתה בהם. נרות שבת, אמנם הם שאריות מצווה, אך תכלית המצווה היא להנאת האדם שיהיה לו אור בשבת, גם לצרכי חול, לכן שאריות הנר של שבת, אינם אפילו בדרגה של תשמישי מצווה אלא פחות מכך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il