שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בירורי אמונה, הלכה ועוד

חייבים לקרוע קריעה!

undefined

הרב אליעזר מלמד

ח אלול תשס"ה
שאלה
מה צריך לעשות מי ששמע על הנסיגה מגוש קטיף והסגרתו לידי הערבים?
תשובה
מי שכבר קרע את בגדו וברך "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם דיין האמת" בעת שגרשו את היהודים מהישובים, אינו חייב לקרוע ולברך שוב, אבל אם הוא מרגיש צער גדול, יקרע ויברך שוב. מי שעדיין לא קרע וברך, לאחר שישמע על הנסיגה מגוש קטיף צריך לקרוע את בגדו, קרע של טפח, כלומר שמונה ס"מ, ולברך ברכת דיין האמת, שהיא הברכה שמברכים על שמועה רעה. ואם הוא רוצה לקרוע חולצה מסוימת, שהיא כבר ישנה, טוב שילבש את החולצה שהוא רוצה לקרוע לפני שישמע בחדשות על הנסיגה והסגרת גוש קטיף לערבים. מי שלא עשה זאת ושמע על הנסיגה בעת שהוא לובש חולצה יקרה, רשאי בדיעבד להחליף את החולצה, וילבש חולצה אחרת ואותה יקרע. ישהה עם אותה החולצה הקרועה זמן מסוים. מי שיכול - כל היום, ומי שלא יישאר בה כשעה. לתשובת הרב דב ליאור. לתשובת הרב יעקב אריאל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il