שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • היחס למדינה ולצבא

היחס לחיילים ולרבנים שקראו לא לסרב

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ז אלול תשס"ה
שאלה
א. האם לחיילים המפנים יש דין "מוסר"? וכיצד צריך להתייחס אליהם? ב. האם מותר לצרף למניין חיילים שהשתתפו בפינוי, וכן לעליה לתורה וכד’? ג. כיצד צריך להתייחס לרבנים שהורו שלא לסרב פקודה?
תשובה
א. ב. רוב החיילים שפינו, אין להם דין של רשעים ומוסרים. רובם לא עשו את זה בשמחה, ולא ראו בזה הגשמת אידיאל. אני גם לא בטוח שהם היו מודעים לחומרת הענין. הם לא אנוסים, אבל הם גם לא מזידים. לרובם סתם לא היה אומץ לפשוט את המדים או ללכת לכלא צבאי בגלל זה. מסיבה זו גם אין בעיה בצירופם למנין. ג. רבנים שפסקו שלא לסרב פקודה הם טועים בהוראה, שכן זהו דין מפורש ואיסור מפורש "שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות" כלשון הרמב"ן. וכבר אמרו כל גדולי ישראל שבזמננו, שזהו איסור חמור. ואם הם חושבים שאין בזה בעיה, עלים להביא ראיה, מפני שהאוסרים מתבססים על דברי הרמב"ן המפורסמים, ועל גדולי ישראל במשך כל הדורות שפסקו את דברי הרמב"ן להלכה.