שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

הורדת מחיצה בשבת

undefined

הרב בנימין במברגר

י"ז אלול תשס"ה
שאלה
בבית כנסת זמני, האם מותר לאחר התפילה להוריד את המחיצה של בית כנסת בשבת? (סתירת אוהל עראי?)
תשובה
מחיצות עראי מותר לבנות בשבת שין שם אהל עליהן וכמו כן מותר אף לסתור אותן. אבל מחיצה המתרת, כלומר, מחיצה שעל ידה אפשר להשתמש במקום זה כמו דופן שלישית לסוכה, אסור לעשות בשבת. (שולחן ערוך אורח חיים סימן שטו סעיף א) מחיצה שבין גברים לנשים בזמן התפילה נחשבת למחיצה המתרת, שבלעדיה לא ניתן להתפלל במקום זה, ואסור לבנותה בשבת משום אהל. ולעניין לפרק מחיצה זו פסק בשמירת שבת כהלכתה בשם הרב אויערבך שמחיצה המתרת אסור להעמיד בשבת אולם אם אין עוד צורך בה כמחיצה המתרת מותר לפרקה. (שמירת שבת כהלכתה פרק כד סעיף לח ובהערה קלג ובכרך תיקונים ומלואים על הערה זו).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il