שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ברית

מוהל שקיבל שבת

undefined

הרב דוד חי הכהן

ז כסלו תשס"ו
שאלה
תינוק שנולד ביום ו’ ולאחר שבוע, מספר שעות לפני כניסת השבת ההורים "נזכרו" שטרם הכניסוהו בבריתו של אברהם אבינו. הם איתרו מוהל חצי שעה לפני כניסת השבת אך המוהל כבר קבל שבת. האם המוהל רשאי לערוך את ברית המילה?
תשובה
בכף החיים סימן רס'א הביא את מחלוקת הפוסקים האם ניתן להתיר את קבלת השבת כדרך שמתירים נדרים וממילא לאפשר עשיית מלאכה בזמן קבלת שבת. ע"פ דעת המתירים ברור שלמצווה חמורה כמו מילה אפשר לבצע התרה ולקיים מצות מילה שהיא בעצמה בכוחה לדחות את השבת. יש לצרף לכך את ההלכה שקבלת שבת שנעשית לפני פלג המנחה לא תופסת והיות שלדעת רבנו תם והפוסקים ההולכים בדרכו ושעל פיהם פסק השולחן ערוך, כניסת השבת היא רק 72 דקות לאחר השקיעה, יוצא שמי שקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה (בפרט בחורף) זהו לפני פלג המנחה ואז קבלת השבת לא תופסת ואין צורך אפילו לעשות התרה. ועל כן, במקרה של מצוות מילה נראה לי לסמוך על דעת המקלים ולעשות התרה כדי לאפשר את המילה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il