שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בחירות ופוליטיקה

האם להצביע מפד"ל?

undefined

הרב דוד חי הכהן

י"ט כסלו תשס"ג
שאלה
לאחר שהמפד"ל החליטה על שיריון מקום ריאלי לאישה (כשאנו יודעים שדעת רבותינו אינה נוחה מכך) ולאור מקרים קודמים שבהם מרכז המפד"ל "החליט" שלא לקבל את דעת הרבנים שהציב בראשו האם עדיף להצביע למפד"ל שהיא המפלגה היחידה אשר מייצגת את הציבור הדתי לאומי כרגע או שמא עדיף להצביע לאיחוד הלאומי שבו אמנם יש גם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות אבל מפלגה אחת ממנו היא תורנית ומשקפת את עמדות התורה? האם סברת הרבנים שלא להצביע לאיחוד הלאומי עקב השתתפותם עם חילונים יכולה להתפרש כקריאה שלא להצביע בבחירות כי זאת השתתפות עם חילונים?
תשובה
גם לי נראה ששריון המקום לאישה במפלגה דתית ומקרים דומים שבהם הודיעו חברים מסיעת המפד"ל על התנגדות לקבל את דעת הרבנים, יש בה משום חסרון מכאיב ביראת שמים המעמיד בספק את זכות המפלגה לייצג שומרי תורה ומצוות. אמנם לצערנו יש חסרונות קשים גם במפלגות אחרות והברירה היא לבחור בין מפלגות דומות שכל אחת בעלת יתרונות וחסרונות (גם למפד"ל וגם לחלשים שבהם יש זכויות רבות הן בחינוך והן בשמירת הצד הדתי בממלכיותה של המדינה). מתוך כך אני בעצמי נבוך בהכרעה ומחכה להכרעתם של גדולים וטובים ממני. על כל פנים ברור לי שהימנעות מהצבעה גורמת קלקול גדול יותר בהיות הקולות האבודים "מתחשבים" כמצטרפים למפלגות החילוניות בהם פגמים מרובים הרבה יותר לצערנו. ומי יתן שנזכה להצמחת קרן ישועה ולרועים אמיתיים שינהגו את עמנו לטובתם של ישראל בדעה ובהשכל על פי התורה. לתשובת הרב יעקב אריאל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il