שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • סדרי הדין והדיון

הגדרת בתי דין

undefined

הרב דוד חי הכהן

י"ט כסלו תשס"ג
שאלה
מה נחשב כיום כ"טועה בדבר משנה" בו הדיין צריך לחזור בו? האם בית הדין לעבודה נחשב כערכאות גויים או שמותר ללכת אליו מדין דינא דמלכותא דינא?
תשובה
א. על פי דברי הגמרא טועה בדבר משנה הוא כל הטועה בדבר ידוע ומפורסם, ועל כן דין זה כולל גם את דברי האמוראים המפורסמים. בדברי הראשונים הזכרו שגם הטועה בדבריהם ובפרט בפוסקים המפורסמים, כרמב"ן הרי"ף והרא"ש, נחשב כטועה בדבר משנה. ובימינו גם דברי השו"ע נחשבים בגדר זה. (כמובן שגם דברי הרמ"א לאשכנזים שייכים לאותו כלל). ב. כיון שמטרת הקמת בתי הדין לעבודה נועדה לקצר תהליכים ולמנוע עוולות חמורות מותר ללכת לבית דין זה כמו שמותר לערכאות לגוים בזמן שברור שהנתבע לא יציית בדרך אחרת. ולכן, יש להקדים ולתבוע אצל תלמיד חכם, ורק במידה שנתקלים בסירוב מותר לפנות לבית דין לעיניני עבודה על מנת להציל (יש לדעת כי במידה ובית הדין פסק קנס או רבית שהם מעבר לצדק הפשוט אין לקבל אותם מהנתבע ולשם כך יש להתייעץ עם רב או דיין).