שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

שימוש בכלי כתיבה משרדיים

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ה אלול תשס"ה
שאלה
1. במשך הרבה זמן השתמשתי בכלי וכתיבה וציוד משרדי שקרוב משפחה שלי הביא מהעבודה שלו. אני רוצה ליידע את הבעלים/המנהל של העבודה שלו בכך - לכתוב על זה כדי לדעת אם זה בסדר או לא. א. אם יש דברים כגון קלסרים, סיכות ושקיות שקופות לדפים שאני לא זוכרת/ לא בטוחה אם השתמשתי האם אני צרכה לציין דברים אלו או לא. ב. האם אני צרכה לפרט בדיוק את הדברים שהשתמשתי בהם (סלוטפ, מתקן לסלוטפ, טיפקס,דפי מחשב, מתקנים ששמים בהם כלי כתיבה, דפי כתיבה קטנים ועוד...) או שמספיק לכתוב שהשתמשתי בכלי כתיבה וציוד משרדי? ג.עט וטושים זוהרים שהשתמשתי בהם התקלקלו. האם אני צרכה לכתוב זאת או לא או לקנות חדשים או משהו אחר.
תשובה
שלום רב. ראשית יש לציין את רגישותך לאיסור גזל, שכידוע איסור זה הוא מן החמורים בתורה ואין כמעט אדם שלא נכשל באיסור גזל או באבק גזל. פעמים רבות אדם מורה היתר לעצמו להשתמש בדברים שאינם שלו בתירוצים שונים, ונכשל באיסור זה, אך התורה לימדה אותנו שאין להשתמש בדברים של אחרים בלא רשות וכל גניבה יש להחזיר, ואשרייך שנתעוררת לתשובה בעניין זה. בעניין השאלה – מניסוח השאלה לא ברורה המציאות (האם קרובך הביא את כלי הכתיבה באישור במסגרת עבודתו ואת לקחת ממנו – בידיעתו או שלא בידיעתו, או שמא קרובך לקח אף הוא בלא רשות) אך עיקר הדין הוא ברור – כל מה שנלקח בלא רשות יש להחזירו או לשלמו. א. דברים שאין את יודעת בוודאות שנשתמשת בהם (לא בטוחה, לא זוכרת) אין את חייבת לשלמם אפילו בשביל לצאת ידי שמים, הואיל ואין מישהו תובע ממך כלום ואת באה ומודה מעצמך. רק הדברים שודאי לך שנתחייבת עלייך לשלם. נסי להעריך מהי הכמות הודאית ורק עליה תשלמי. ב. אין צורך לפרט את הפריטים השונים. יש לעשות חישוב מדוייק ולציין נתחייבתי לך סך הכל כך וכך. ג. החיוב העיקרי הוא להשיב את הגזילה עצמה, ולכן אם החפץ הגנוב עדיין ישנו בעין יש להחזיר דווקא אותו, ואפילו נשחק, כל זמן שראוי לשימוש (אין חיוב לשלם על דמי השימוש או על מניעת השימוש מן הבעלים). אמנם אם החפץ אינו בעין, או אפילו ישנו אלא שנתקלקל ואינו ראוי לשימוש – יש לשלם את תמורתו כפי שהיה שווה בשעת הגניבה. חשוב לציין: משרדים גדולים קונים כלי כתיבה בכמות גדולה לשימוש השוטף שלהם, ומשום כך הם עולים להם פחות מאשר אדם פרטי קונה חפץ בודד. בגניבה יש לשלם כפי ההפסד שנגרם לנגנב, ואם הוא שילם פחות אף הגונב ממנו ישלם לו פחות. ציינת שאת רוצה לפנות אל הבעלים במכתב ולציין כי השתמשת. כמובן שאם הוא ימחול לך על החיוב הרי את פטורה מלשלם. לסיכום: יש לעשות חישוב, מדוייק ככל שניתן, על הדברים הוודאיים שנשתמשת ונתכלו או נתקלקלו. דברים המסופקים אין את צריכה לשלם. כל החפצים הקיימים בשלמותם צריכים לחזור כמו שהם. ניתן לחשב את ערך החפצים על פי העלות של משרד ולא של אדם פרטי. ויהי רצון שבזכות מאמצייך לנקות עצמך מאיסור גזל, בבחינת "סור מרע" תזכי לעשות הרבה טוב ולמצוא חן בעיני אלקים ואדם. הרב אורי הולצמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il