שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תפילות ראש השנה

מהו מרון?

undefined

רבנים שונים

כ"א אלול תשס"ה
שאלה
בתפילת ראש השנה - במוסף יש את הקטע של "ונתנה תוקף ...", שאלתי היא היכן מוזכר / מופיע בגמרא הדיון על המשפט -"וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון " מהו מרון?
תשובה
הגמרא בראש השנה (יח.) מביאה שלוש דעות מהו מרון, לדעה הראשונה המשמעות היא כבשים שמוציאין אותם בפתח קטן כדי לעשרן, ר"ש בן לקיש שסובר שמרון הוא מעלה שאין שניים יכלים ללכת בו ועולים אחד אחד, ולפי ר' יהודה הכוונה לחילות של בית דוד שמונים אותם כשיוצאים למלחמה. ומשמעות שלושת הפירושים הוא ההתבוננות של הקב"ה על כל אחד ואחד בנפרד תוך סקירת כל מעשיו במשך השנה שנעשית בראש השנה. ר' ידידיה הכהן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il