שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מכשירי חשמל

כיבוי מאוורר בשבת

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ג אלול תשס"ה
שאלה
האם מוסכם המובא ב’מנוחת אהבה’ לפיו כיבוי מכשיר חשמלי (שאין בו נורת להט) אסור מצד ’גזירה’ (שנהגו להתייחס לחשמל ולכיבויו כאסור בשבת) שהרי הדלקתו היא רק מוליד וא"כ אין בכיבויו איסור מעיקר הדין (בהנחה שלא חוששים לשיטת החזו"א שהיא בונה וממילא בכיבוי יש לשיטתו ’סותר’)?
תשובה
גם מי שחולק על החזו"א וסובר שאין כאן איסור תורה מודה שיש כאן איסור דרבנן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il