שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

השוכר את האומנין - דיני חזרה

undefined

כולל דיינות פסגות

ו תשרי תשס"ו
שאלה
כמובן שיש לשמוע את שני הצדדים, אך אין ויכוח ביננו על העובדות. העובדות כדלקמן. א. הוזמן ביצוע עבודת הדפסה. ב. הוסכם על מחיר. הבית דפוס הוריד ממחירו בעקבות תחרות והשוואת מחירים בין בתי דפוס שונים. ג. בית הדפוס קיבל את העבודה [חומר על דיסק] ד. הבית דפוס התחיל בעבודה [העתקת שמש] ה. לאחר כשבוע - הודיע הבית דפוס שהוא לא מעונין לעשות את העבודה, ואינו עושה אותו אלא א"כ יוסיפו לו עוד סכום מסוים, שהוא טעה בחישוב המחיר. ו. למזמין העבודה נגרם נזק רב: הוא היה בגוש קטיף ולא היה יכול לטפל בהעברת החומר לבית דפוס אחר, כמו כן נגרם לו הפסד זמן, וכמובן גם הפסד ממון שהמחיר שם היה יקר יותר. ז.באם הוא לא יסכים להשמע לפסק הנ"ל, האם עלי לגשת לבית דין לממונות, או שאפשר גם לגשת לתביעות קטנות. גם התובע וגם בית הדפוס חובשי כיפות, ושם שמים שגור בפיהם.
תשובה
עפ"י נתוני שאלתך, לאחר שחזר בית הדפוס מהעבודה לאחר שהתחיל, מסרת העבודה לבית דפוס אחר במחיר יקר יותר. תשובה: פסק השו"ע בסי' של"ג הוא שאדם שסחר את חבירו בקבלנות למלאכה ידועה משהתחיל במלאכה אינו יכול לחזור בו (אא"כ חזר בו מחמת אונס), ואם חזר בו ידו על התחתונה. כלומר: א- אם הקבלן (בית הדפוס) קיבל עבודה בסכום של 800 ש"ח ועשה חצי מלאכה, וחזר בו, ועכשיו צריך המזמין לשלם 600 ש"ח כדי לסיים העבודה נותן לו רק 200 ש"ח. אולם, אם לא נהנה כלל ממלאכתו כגון שעשה מעט וצריך לתת לקבלן אחר שיעשה את כל מלאכתו אינו משלם לו כלל. ב- אולם אם נתייקרה המלאכה הרבה וציריך המזמין לשלם 1000 שח כדי להשלימה אין הקבלן צריך לשלם מכיסו ההפרש. ואולם, אין דברים אלו שכתבנו למעשה ואינם פסק, משום שטענות הצד השני לא נשמעו וע"כ יש לפנות לבית דין לדיני ממונות הדן עפ"י דין תורה. ובשום אופן אין לפנות לתביעות קטנות משום שאינם דנים עפ"י דין תורה ויש חילול ה' בדבר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il