שאל את הרב

  • הלכה
  • נוסח התפילין

תפילין דרבינו תם - למה ומדוע?

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ז תשרי תשס"ו
שאלה
מה הטעם שנותן רבינו תם לשיטת התפילין הקרויות על שמו?
תשובה
ישנה סוגיה במסכת מנחות, בה נחלקו רש"י ורבינו תם בפירושה. הסוגיה עוסקת בסדר ארבעת פרשיות התפילין. לרש"י הסדר הוא: "קדש", "והיה כי יביאך", "שמע", "והיה אם שמוע", ולפי רבינו תם צריך שפרשיית "שמע" תהיה אחרונה. לפי רבינו תם זהו פשט הסוגיה, ולכן אין לנו אפשרות להחליט מי צודק. למעשה נהגו כל ישראל כדעת רש"י, והמחמירים נוהגים להניח גם תפילין של רבינו תם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il